Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Pustekurs 


Neste kurs blir lørdag 29.September og søndag 30 september kl 10-16 hver dag. Kursleder er Fysioterapeut Alexander Skari sammen med Miriam Moholdt Håkensen. Påmelding send på mail til [email protected] 


Så mye som 97%  av all energi vi trenger  kommer via Pusten. Ikke nok med det, men

ulike måter å puste på påvirker direkte inn på det Autonome nervesystemet. Så på samme måte som vi lærer å gå på en spesifikt måte, så lærer vi også å puste på en spesifikk måte. 


Opplever vi mye utrygghet, redsel, frykt, uro, kamp eller har oppvekst i et miljø med mye utrygghet, svik og konflikter, eller har lite tro på oss selv, eller annen frykt så skaper dette et spesifikt pustemønster som er med på å vedlikeholde våre erfaringer. Det betyr at stress og tidligere vonde erfaringer ligger å blokkerer oss i å puste dypt og avslappet. Dette medfører at vi tar helt andre avgjørelser enn om vi hadde vært rolige.  


På dette kurser begynner man med å gå inn i pusten. Du får hjelp til å få en dypere pust og våge å møte de undertrykkende følelsene for å kunne gi slipp på gamle mønstre. Så derfor setter vi av to dager til kurset. Vi holder også kurs for bedrifter. 


Pusten påvirker mengden av karbondioksid og oksygen i blodet som er av betydning for alle kroppens vitale deler fra cellenivå til organnivå. Pusten virker også som en bro mellom vår sjelen og kropp og sinn.


Et uheldig pustemønster er igjen uheldig for kroppen og den psykiske helsen. Sjelen, vår sjelelig kontakt eller vår dype indre kontakt med awarness og med våre medmennesker blir også dårlige.


Våre Pustekurs er derfor lagt opp til å vare i to dager, dvs et helgekurs. Kurset koster 4900 kr og vil være en døråpner for å komme seg videre i sine prosesser. Dette handler om å våge å møte dypet i seg selv, - Det handler om å dykke ned på bunnen, ned i mørket, der hvor andre har kastet ut gullmynter eller der det ligger en skatt. En skinnende skatt, en transformasjon. Det er her man i visdommens tid brukte betegnelsen Alkymie. Det handler om å gjøre om sitt mørke til noen fantastisk. Til å ta tak i livet. Sett å våge å gå sin vei. Våge å PUSTE fritt og leve sant ut i fra eget hjerte og sjel.


 Neste kurs blir lørdag 29 September og søndag 30 september kl 10-16 hver dag. Kursleder er Fysioterapeut Alexander Skari sammen  med Miriam Moholdt Håkensen. Påmelding ring 91601441 eller send på mail [email protected]