Tittel

Klikk her for å redigere undertittelInnholdet i PUST yoga ™  grunnutdanning

Påmelding send mail til [email protected] Vi har hatt problemer med mail i perioden fra 23.07 -2018 og vi har fremdeles problemer : Vistaprint jobber med å finne ut av årsaken, så send derfor en sms til 91601441 ved påmelding eller andre spørsmål

Alle kurs har en varighet på 1.5 time
Les mer om lærere og kurs under
Pust betyr vind eller ny luft men ordet er også knyttet til en ny ånd på hebraisk. En ny start. En ny giv.

PUST utdanner deg innen PUST systemet men det viktigste er at du får en forståelse om din vei, eller ditt dharma. Ofte åpner Dharma seg ved å gå denne utdannelsen. Jeg selv fikk åpnet min forståelse om min vei/dharma gjennom lærer Vasant Swaha. Dette er noe som jeg over tid har skjønt har betydd veldig mye for meg. 

Står du fast i livet, eller trenger litt vind under vingene så er dette utdannelsen for deg. PUST yoga kombinerer østlig visdom med Vestlig forståelse av nervesystemet og kroppen. 

PUST yoga utdannelsen har fått mange til å starte egne yogaklasser, egen praksis eller PUST yogaklasser rundt i Norge. Noen har egen praksis andre følger PUST praksisen og deltar aktiv i vår felleskap, Andre velger å stå mer utenfor. Det er plass til alle. 

Hovedlærer er Alexander Teerth Skari, han er sanyasin av Vasant Swaha og Sri. TEERTH betyr bridge or silent water. Jeg håper å hjelpe mennesker å transcendere fra det lille sinnet, fra egoet og over i det store sinnet, ELLER SELVET, og gjennom dette vil visdom, styrke og mot vokse frem.

Kurset går over 4 helger. 

Grunnutdanningen inNeholder følgende: Vi bruker alle de 8 armene eller limbs som er karakteristisk for yoga. Det blir fokus på ASASNAER, PRANAYAMA, NIYAMA, YAMA, SUKHA, Konstentrasjon i øvelsene og SAMADHI. 

Pust yoga har i tilegg fokus på Zen lære og meditasjon. 

1) Kroppscanning og PUST skanning, PUSTE sirkel. Du lærer om det autonome nervesystem, anatomi og nervesystemets oppbygging. Her vil også Zazen meditasjon læres.

2) Hvordan påvirker ulike PUSTE teknikker kropp og sinn.
Likevektsmedodikk, Energiforståelse, Visdomsforståelse,

3) Dyp innføring i energiforståelse og hva som skjer i kropp og nervesystem når når du gjør PUST yoga. Du vil få opplæring i hvordan HRV Heart rate variable påvirkes via pusten samt en dyp forståelse rundt PUSTEN samt nyere forskning om PUSTEN.

4) Takknemlighetsøvelsere og øvelser for å styrke den nevrologiske broen mellom hjerte og hjernen. Denne blir ofte brutt når man har vært stresset, hatt angst eller følt seg ulykkelig. Vitenskapelig dokumentert. Men du vil også få en forståelse av at smerten og problemer er kilden til å bevege deg mer mot ditt DHARMA,

5) Dype samtaler om livet og det å finne en vei videre. Finne sitt Dharma og å våge å bevege seg i den retningen. Det å våge å være ydmyk for smerten og hva den forteller er viktig i dett arbeidet. Det å ha en lærer i denne sammenhengen er også viktig da egoet fort slår inn 

6) Asanaer og zazen meditasjon. Hovedfokus - Liggende og sittende asanaer i grunnutdanningen samt solhilsen 

7) Analytsisk refleksjon-samt samtaler med lærer om sin egen utvikling i forhold til å finn indre ro, og styrke til å gå sin vei.


Betaling og betalingsfrist.

Normal pris for kurs 2018 er 19900,- inkluder eksamen. . 

Ønsker man oppfølging  under egenpraksisperioden så koster dette 800.- per time med lærer.
I tilegg kommer 200 kr i lunsj per helg 

Undervisningen kan være starten på en lengre utdannelse hvor egenpraksis står sentralt for å avlegge eksamen i PUST yoga grunnutdanningen (200 t), eller kun taes som et selvhjelpskurs (70 timer) 


Påmelding :


For å avlegge eksamen å kalle deg PUST yoga lærer  må du ha gjenomført minimum 120 timer med egentrening innen PUST yoga systemet eller et lignende Hatha yoga system. I tillegg må man starte opp å ha gjennomført 10 timer med gruppetrening innen PUST yoga. Etter endt eksamen kan man melde seg inn i Nordisk yogalærer forbund og independent yoga register or YR 


Dato for kurs og utdannelsen er :


Neste utdannelse har oppstart  2018

Utdannelsen går over fire helger. For den som ønsker å avlegge eksamen og bli PUST yoga lærer så er dette bare en start på sin tilet og gruppepraksis som etter hvert leder til å avlegge eksamen å bli PUST yoga lærer.


Etter bestått eksamen kan du bruke PUST navnet  og holde egne PUST yoga kurs. 

Du kan også velge å være med i vårt felleskap å bruke PUST yoga sin web side og facebook som markedsføringskanal til dine PUST yoga kurs i ditt område. I tillegg får du tilgang til å utvikle deg gjennom PUST sine samlinger.