91601441

©2018 by www.pustyoga.com. Proudly created with Wix.com

Oversikt av timer på PUST

"Ro er bare et åndedrag unna"

      Alexander Teerth Skari

Mandager  1930-2100 PUST YOGA, Zen meditasjon, Slow breathing  -Rolig Yoga med fokus på å finne overskudd, gode tanker og følelser og frigjøre negativt stress .

Tirsdager kl 20-2130 rolig PUST yoga,  med fokus på å integrerer pust og bevegelse i en god flyt.

Alle kurs går over 8 uker og man kjøper alltid et kurs - Prisen er 2100 per kurs.

Drop in koster kr 400

Påmelding send sms til 91601441- all påmelding er bindenede. 

This is your Services Section Header. It’s a great space to introduce the types and variety of services you offer. Tell your customers how your unique services can help them - or better yet, show them by adding images!

 

PUST yoga- rolig yoga

 Hver mandag kl 1930-2100

Dette er rolig restorativ yoga, som betyr yoga for å hente nye krefter. Den er rolig og det er fokus på å kunne slappe dypt av. Det er også fokus på Yama og Niyama som er leveregler om hva som ofte gjør at vi presser oss for hardt eller ikke lytter, eller holder pusten i hverdagen. PUST yoga ønsker å kunne hjelpe den enkelte til mestre og skape et liv mer i harmoni med seg selv og samfunnet rundt oss. Derfor er Yama og Niyamaene også viktige i hver time. Det betyr at man ikke bare har asana praksis og der slutter yogaen. Asanaenen er 1av 8 kroppsdeler av Yogaen. så Yoga kun som trening gir elite innsikt i årsakene til ulike ubalanser og lidelser i livet.

Dette kan ikke kalles yoga da en Yogi betyr en som er integrert. En som er integrert i forening mellom awarness/conciusness, pust og kropp. Ene som har jobbet seg igjennom vanskeligheter og smerter og blitt en annen person. Dette kan være negative tankemønstre eller annet. Vi brukes også ulike Pusteøvelser  som kalles Pranayama. Lærer Alexander Teerth Skari har holdt på med Yoga og Selvutvikling i mer enn 35 år. 

PUST Yoga- The way of Zen

Hver tirsdag fra kl 20.00-21.30

The way of Zen ,This  is the way of breath and the way  of posture. We also use YOGA with focus on posture and alignment. This is a way to reach a higher consiunsess 


PUST yoga kan hjelpe deg til å finne større ro, sannhet, ærlighet, selvfølelsen og respekt i deg  selv.


Du vil lære teknikker for å stoppe sinnets grubleri for fremtid og fortid. Deretter bruker vi øvelser og release til å åpne opp kroppen og å frigjøre det negative stresset som har satt seg i kroppen. Teerth sine klasser sine timer er har fokus på å få tilgang til en dypere forståelse om hvem man er og gir en meget dyp ro. Du vil også få dypere innsikt i pustens mysterium og hvordan ulike pusteteknikker kombinert med yoga kan gi økt energi, i kropp og sinn samt kome tilbake til seg selv.


Det brukes Zen filosofi for å komme dypere inn bak alle masker og bak alle tanker og ideer. Der hvor stillheten kan romme deg og du kan finne sann restitusjon og fred. Meditasjon bortlæres også i disse timene.

PUST release, dynamic meditation.

Følg med på Facebook. Ofte en lørdag i mnd

PUST yoga utdannelse

Pust betyr vind eller ny luft men ordet er også knyttet til en ny ånd på hebraisk. En ny start. En ny giv.

Står du fast i livet, eller trenger litt vind under vingene så er dette utdannelsen for deg. PUST yoga kombinerer østlig visdom med Vestlig forståelse av nervesystemet og kroppen. 

PUST yoga utdannelsen har fått mange til å starte egne yogaklasser, egen praksis eller PUST yogaklasser rundt i Norge. Noen har egen praksis andre følger PUST praksisen og deltar aktiv i vår felleskap, Andre velger å stå mer utenfor. Det er plass til alle. 

Hovedlærer er Alexander Teerth Skari, han er tidligere sanyasin av Vasant Swaha og Sri. TEERTH betyr bridge or silent water. Jeg håper å hjelpe mennesker å transcendere fra det lille sinnet, fra egoet og over i det store sinnet, ELLER SELVET, og gjennom dette vil visdom, styrke og mot vokse frem.

utdanningen går over 5 helger. dvs 12 mnd

Prisen er 23900 kr 


Grunnutdanningen inneholder følgende: Vi bruker alle de 8 armene eller limbs som er karakteristisk for yoga. Det blir fokus på ASASNAER, PRANAYAMA, NIYAMA, YAMA, SUKHA, Konstentrasjon i øvelsene og SAMADHI. 

Pust yoga har i tilegg fokus på Zen lære og meditasjon. 

1) Kroppscanning og PUST skanning, PUSTE sirkel. Du lærer om det autonome nervesystem, anatomi og nervesystemets oppbygging. Her vil også Zazen meditasjon læres.

2) Hvordan påvirker ulike PUSTE teknikker kropp og sinn.
Likevektsmedodikk, Energiforståelse, Visdomsforståelse,

3) Dyp innføring i energiforståelse og hva som skjer i kropp og nervesystem når når du gjør PUST yoga. Du vil få opplæring i hvordan HRV Heart rate variable påvirkes via pusten samt en dyp forståelse rundt PUSTEN samt nyere forskning om PUSTEN.

4) Takknemlighetsøvelser og øvelser for å styrke den nevrologiske broen mellom hjerte og hjernen. Denne blir ofte brutt når man har vært stresset, hatt angst eller følt seg ulykkelig. Vitenskapelig dokumentert. Men du vil også få en forståelse av at smerten og problemer er kilden til å bevege deg mer mot ditt DHARMA,

5) Dype samtaler om livet og det å finne en vei videre. Finne sitt Dharma og å våge å bevege seg i den retningen. Det å våge å være ydmyk for smerten og hva den forteller er viktig i dett arbeidet. Det å ha en lærer i denne sammenhengen er også viktig da egoet fort slår inn 

6) Asanaer og zazen meditasjon. Hovedfokus - Liggende og sittende asanaer i grunnutdanningen samt solhilsen 

7) Analytsisk refleksjon-samt samtaler med lærer om sin egen utvikling i forhold til å finn indre ro, og styrke til å gå

sin vei.Betaling og betalingsfrist.. 


Ønsker man oppfølging  under egenpraksis periode så koster dette 800.- per time med lærer.

I tilegg kommer 200 kr i lunsj per helg 

Overnatting er mulig i dobbeltrom, singelrom. Be om prisen send sms til 91601441


Undervisningen kan være starten på en lengre utdannelse hvor egen praksis står sentralt for å avlegge eksamen i PUST yoga grunnutdanningen (200 t), eller kun taes som et selvhjelpskurs (70 timer) . Man får uansett bevis på gjennomført  kurs


De som ønsker hele grunnutdanningen PUST yoga og holde PUST yogakurs må i tillegg til dette kurset starte opp PUST yogagrupper under veiledning av Alexander Teerth.


De må ha en egen praksis i minimum 2 år fra oppstart under veiledning 1-2 g i året.

I tillegg må de gå kurs nummer 2 som heter:


Live your dharma- Pust education 2

Dette kurset starter opp i 2020.

Påmelding :sendes til contact@pustyoga.com