Weekends retreats and Release

 Follow us on facebook under Pust yoga, events retreats and PUST release/workshops - Deep Breathwork

RELEASER er dyp breath work med fokus å få diafragma til å arbeide i alle 6 plan. Pust relater  hjelper for det meste av ubalanser og er satvisk . -

Det betyr på sannskift = sat - som betyr , sanne eller ren visdom 

Bakgrunnen for at det hjelper mot ubalanser ligger i at Vi i dypet av oss selv er energi. Når ubalanser oppstår i vår energikropp ( Eckardt Tolle ) så materialiserer ulike ubalanser i kropp og ego. 

Dette materialiserer seg i våre kroppslige systemer - Det være seg i det autonome nervesystemet, i våre emisjoner , i muskel og skjeller systemet eller i det Endokrine system . 

, Det kan være seg depresjoner, tristhet , hodepine, migrene, ryggproblemer, relasjons problemer , lette mentale og åndelige ubalanser - stoffskifte problemer 

Alt kommer fra at vår indre energi er i ubalanse . Da alt materialiserer seg fra energi deretter til et system, - så all undertrykket energi, ubalansert dessverre over tid skaper sykdom og lidelse i oss.Så release er dyp rengjøring eller nullstilling av kroppens systemer .

Så 
Releasen innholder ulike pusteteknikker for å få ut undertrykte følelser, som stress, irritasjon, sinne, oppgitthet , frykt deretter en fase med no mind meditasjon . 

Deretter er det ulike faser hvor man beveger seg fritt etter musikken, Dette er inkluderer dans , bevegelse og det å finne tilbake til ren bevegelses glede. 

Releasen avsluttes med enten yoga , eller meditasjon i stillhet 

Get in Touch