top of page
Image by Zoltan Tasi

NETTAVISEN

Artikkel fra Nettavisen

om PUST yoga og Alexander Teerth.  Artikkelen heter "smerten er en læremester"

Article from Nettavisen about Breath Yoga and Alexander Teerth . The article is called "Pain is a Teacher in disguaise"

NRK

Artikkel fra NRK.

Er du ein pustar, eller ein pesar?
Du pustar 20.000 gonger om dagen, men tenker sjelden over det. Gjør du det rett, eller blir pustinga eit pes?

Are you a breather, or a pusher ?
You breathe 20,000 times a day, but rarely think about it. Are you doing it right, or has

Breathing has become a pain?

AFTENPOSTEN

 Artikkel 
Ro er bare et åndedrag unna. Det er mottoet til fysioterapeut og yogalærer Aleksander Skari.

Silence is just a breath away. It is the motto of physiotherapist and yoga teacher Aleksander Teerth

More

PUST yoga has home-based, online classes as well as physical courses in Oslo. PUST yoga online courses are donation-based. By donation, you get the opportunity to access online streaming programs. Our one to one breath work and yoga classes is also possible to pay with Sadhana/ work meditation. Like painting, working in the garden, helping  online marketing etc, if you are in a difficult life situation.  contact me at contact@pustyoga.com

Hand Gesture

As Featured on Good Morning Norway on TV2

 For norsk tekst se lengre ned på web siden 

PUST yoga has received coverage various media in Norway. Pust mens Breath in Norwegian. With our online breath teaching and yoga sessions you will become a yogi learning either physically on a course or online. I know this teaching will help you heal and find you true potential as the you open yourself to the transformative power of Breath. 


This is a quiet restorative yoga focus in learning is breath, breathing exercises, pranayama, full yoga breath, as well as other twenty breathing techniques. It is calm and the focus is on being able to relax deep. You learn why awareness at your own breathing is essential to cope with stress.  PUST  yoga provide the opportunity to regulate your own stress in a more constructive way. It is also recommended to use Puls watch like Garmin with HRV measures to really see what happens under breath yoga exercises

Pust Yoga's founder is Alexander Teerth, a yogi since he started self-study from the age of 14. Alexander is also a physiotherapist , painter,  writer, poet and has work many years as a HSEQ adviser in Norway. Alexander is known from TV2, NRK, Nettavisen and Aftenposten Alexander Teerth Skari has even walked the path from "darkness to light." Below you can hear a little about his life and his teachings.

Norsk

Pust Yoga har mottatt dekning forskjellige medier i Norge. Med vår online pusteundervisning og yoga -økter vil du bli en yogi -læring enten fysisk på et kurs eller online. Jeg vet at denne undervisningen vil hjelpe deg med å helbrede og finne ditt ekte potensial som du åpner deg for den transformative kraften som ligger i pusten .


Dette er et rolig gjenopprettende yogafokus i læring er pust, pusteøvelser, asana,  pranayama, full yogapust, samt andre pusteteknikker. Det er rolig og fokuset er på å kunne lære å ha "Focus uten stress/unødvendige spenninger. Du lærer hvorfor bevissthet rundt  egen pust er viktig for å takle stress. Pust Yoga gir muligheten til å regulere din egen stress på en mer konstruktiv måte.  I tilegg vil en del pusteøvelser kunne bidra til  skape en mer mer motstandskraftig kropp og sinn. 

Meditation_edited.jpg
"Inner silence is just a breath away"
Water Ripple
Even More

Norsk tekst se lengre ned på siden 

Alexander Teerth is a yogi and has from the age of 14 years old used breathing exercises and yoga to becom more aware of the bodies signal and the signal in the breath. I have practiced different kind og yoga and breathwork since i was very young .  Some off and on, But for the 20 last years i have done it on daily basis. I have studied at Mensendick physioterapy school .  Under all these years i have help myself to heal from different diseases. So i have experienced the power of  how a change in the breathing, in posture and mentality true yoga exercises can help us heal in a natural way.


Did you know that in the West at average People breathe 15-20 breathes per minute, but that in yogic understanding, the healthiest breath is when it is at rest at 4-6 breaths per minute?  
 

A lot of research has been done on the effect of what you call slow breathing in the West. It turns out that this has  incredible numbers of preventive health effects for body and mind. At PUST yoga online's donation-based member site then you will find more explanation. Did you know that shallow breathing and fast breathing/ over breathing is triggering your autonomic nervous system into sympaticus modus.. That means that you are always in a "fright" "flight" or  fight modus. This is very unhealthy and fuels the body with stress. This makes your HRV. variabel to be low . To be more  healthy we need to have train to have a high HRV . /Pulskuren av  Dr torkil Færø

A high HRV is showing that your autonomic nervous system is in coherence. In balance . A low HRV showes thar the autonomic nervous system is not in balance.

Did you know that mouth breathing can lead to serious health issues, like asthma, high blodpressure, heart disease  , cronic feeling low on energi, migrenes an more. Did you know that  PST an anxiety han reduce with other breathing Technics". On this site i will learn you how to breath in the right way to fuel a balance in the nervous system between the parasympathetic and the sympathetic par of the system. So this are breathe work that will helps the body and mind to stay healthy. Taken from James Nestor - The author of the book " Breath"

In this book an in my book Breath - the way back to coherence and a coherent autonomic nerve system- You can order it her 

i also give ONe to One session to pepole who struggels with theri breathing or with diseases that ar connectet to wrong breathing . Breath work can help for almost every unbalance in our body true regulating the Autonomic nervous system. 


PUST yoga is based on the 8 limbs system developed by Patanjali about 3000 years ago. Breath yoga is Hatha yoga but with  more focus on pranayama and BREATH incredible ability to create miracles in body,mind and soul.  PUST has the main focus on pranayama, but all 7 other parts are also included in the method.
whose purpose is to reduce stress, open up to the "now" as well as to live from the Now. It's about developing concentration as well as gain insight into why Yama, Niyama is so important to create a good and balanced life and open up to their Dharma . That translates to your inner path. The path where you open up to who you really are under all the layers that you have created yourself as armor in the face of demands from the outside.​

 

Norsk.

Alexander er nordmann , fysioterapeut og  en yogi og har fra han var14,15 år gammel brukt pusteøvelser og yoga for å bli mer bevisst på kroppens signal og hjelpe kroppen til å forebygge sykdom. . Visste du at i vesten så puster i gjennomsnitt  mennesker omtrent  15-20 puster per minutt, men at i yogisk forståelse er den riktige frekvensen  i ro rundt 4-6 pust per minutt? Visste du at Universitetet i Standford har gjennomført forskningsstudier  og kommet frem til at frekvensen 5,5 pust per minutt er den mest optimale fro kroppen helse. / Kilde James Nestor - Boken Breath

Det er gjort mye forskning på effekten av det du kaller sakte pust i Vesten. Det viser seg at dette har utrolige antall forebyggende helseeffekter for kropp og sinn. På Pust Yoga Online's donasjonsbaserte medlemsside vil du finne mer forklaring. 

Visste du at overfladisk pust og rask pusting/ overpusting utløser ditt autonome nervesystem til Sympaticus modus .. Det betyr at du alltid er i en "frykt" "flukt" eller kamp modus. Dette er veldig usunt og skaper ubalanse i vår nervesystem og dermed også i de fleste av kroppen systemer. Forskning viser at dette g jør din HRV lav.  n sunn kropp og autonomt nervesystem har en høy HRV les mer i Pulskuren av dr torkil færø

En høy HRV viser at ditt autonome nervesystem er i operativ balanse . En lav HRV viser at det autonome nervesystemet ikke er i balanse. 

Visste du at  forskning viser at  munnpusting kan føre til alvorlige helseproblemer, som astma, høy blodtrykk, hjertesykdom, kronisk følelse av  lav energi, migrenes  med mer. Visste du at PST og angst Han reduserer med  pusteteknikk ?. "På dette nettstedet vil jeg lære deg hvordan du kan puste på riktig måte for å gi en bedre  balanse i nervesystemet mellom parasympatisk og sympatisk delen av systemet. Så dette er pustearbeid som vil hjelpe kroppen og sinnet til å holde seg frisk. Kilde James Nestor - forfatteren av boken "Breath"

Jeg har også skevet boken   PUSTEN -veien til økt selvinnsikt og balanse  . Denne gir mye innsikt i hvordan du kan bruke pusten som et verktøy for å bli sterkerer,  friere , samt få mer innsikt deg selv. 


Pust Yoga er basert på 8 Limbs -systemet utviklet av Patanjali for rundt 3000 år siden. Breath Yoga er Hatha Yoga, men med mer fokus på pranayama og pustens utrolig evne til å skape mirakler i kropp, sinn og sjel. Pust har hovedfokuset på pranayama, men alle 7 andre deler er også inkludert i metoden. 
Formål er å redusere  ditt indre stress, Dine evne til å takle ytre stress økes og Pust yoga åpner opp for "nået" . Pust yoga handler om å åpne den indre veien, ta grep over eget liv. Du  utvikler dyp konsentrasjon, dypere kontakt med deg selv og singel minded focus. Yama, Niyama er så viktig for å skape et godt og balansert liv og åpne opp for ditt dharma. Det betyr din indre vei. Stien der du åpner for hvem du virkelig er under alle lagene du har skapt deg selv som rustning i møte med krav fra utsiden.

bottom of page