Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Hvorfor er pusten så viktig :


  • 95 % av energien i kroppen skapes
  • 73 % av alle avfallstoffer fjerne
  • Den regulere det autonome nervesystemet
  • Holdt pust stimulerer kampsystem
  • Brystpust stimulerer stresssystem
  • Pusten  påvirker alle cellene i kroppen
  • Holdt pust vil på sikt skape sykdom
  • Ensidig brystpust vil kunne gi lidelser
  • Normal pust 6-9 resp. per minutt
  • forhøyet resp per minutt er et tegn på sympatikus, alarm respirasjon


All ubalanse i pusten er med på å skape ubalanse i våre indre systemer og ulike lidelse på sikt.


Deepaak Chopra. Lege og verdens mest solgte forfatter inne alternativ helse


Så mye som 95% av all energi vi trenger kommer via pusten. Ikke nok med det, men ulike måter å puste på påvirker direkte inn på det autonome nervesystemet. Det betyr at det påvirker oss mye mer enn vi tror. Det autonome nervesystemet regulerer alle kroppens responser, både indre og ytre. Det betyr at holdt pust eller ensidig pust i øvre del av brystet med høy frekvens, dvs høyere enn 8 respirasjonen i minutter er uheldig for helsen over tid.  Så på samme måte som vi lærer å gå på en spesifikk måte, så lærer vi også å puste på en spesifikk måte. Opplever vi mye utrygghet, stress svik, redsel, har lite tro på oss selv, eller annen frykt, så skaper dette et spesifikt pustemønster. Dette er ofte et pustemønster som tar lang tid å endre på, men som er uhyre viktig å endre. Jeg vil si det mest viktige man kan gjøre for sin egen helse. Dette da et uheldig pustemønster er med på å vedlikeholde frykt, flukt og kamprespons i det autonome nervesystemet . Man må derfor begynne med å gå inn i seg selv via pusten for å bryte disse mønstrene. Du vil få hjelp til å få en dypere pust og våge å møte de undertrykkende følelsene for å kunne gi slipp på gamle mønstre. 


Pusten påvirker mengden av karbondioksid og oksygen i blodet som er av betydning for alle kroppens vitale deler fra cellenivå til organnivå. Pusten sørger derfor for at kroppen fungerer etter det innlærte pustemønster man har lært seg. Mange har fått et uheldig pustemønster som igjen er uheldig for kropslige og den psykiske helsen.


Opprinnelig er YOGA et system som skal gi ro, trygghet, personlig styrke, frihet og klarhet.
PUST yoga kalles også nevrologisk yoga, da det handler om å balansere det autonome nervesystemet, Dette påvirker alle kroppens funksjoner, muskler, hjerte, mave/tarm, HRV med mer. PUST yoga kan derfor hjelpe mennesker med nakkesmerter, ryggsmerter, høyt blodtrykk, smerteproblematikk, angst, uro, tarmproblemer, ME og utmattelse.


Vi håper du finner det du ønsker hos oss. PUST leverer pustekurs, Pust yoga, Pust release og har også egen utdannelse av yogalærere. 


Vi ønsker å hjelpe deg eller din organisasjon til å bli mer sunn, hel, balansert, suksessfull og kreativ. 

Vi ønsker at du skal finne din indre motivasjon og kraft. Din kraft til å være deg selv, følge hjertet ditt, følge veien din og finne gleden din.  


PUST yoga er en yoga retning hvor øst møter vest. Hvor meditasjon og kontemplasjon er like viktige som aktivitet og handling. Det er en yoga retning hvor balansen mellom indre verdier og det man faktisk gjør daglig er i samsvar med hverandre. Dette i gammel Zen ånd. .