-
 
Betingelser for bestillinger.
 
1) Bestilling skjer ved å sende en påmelding via mail eller via facebook
2) Bestillingen er bindende ved Pust yoga kurs: Pust yoga kurs må avbestilles senest 14 dager før oppstart uavhenig av når påmelding skjer. Pust yoga selger kun hele kurs. 
 Utdannelsevil bli fakturert med hele summen om ikke vi mottar en avbestilling i forkant på 2 mnd fra den 1. den påfølgende mnd. Se under for betingelser for avbestilling. 
 
 
Avbestillinger
 
Avbestilling må skje 14 dager i i forkant av kursoppstart på alle Pust yoga kurs.
Avbestilling på vår PUST utdannelse må skje minimum 2,mnd fra den 1. i påfølgende mnd. før kursoppstart.
 
Betingelser bruk av PUST varemerke..  PUST er varemerke beskyttet i patenststyre. All bruk av vare merke skal skje i samtykke og være i overenstemelse for de regler som settes av firmaet PUST yoga ved Alexander Skari.  Disse regelne er. Man kan ikke bruke pust yoga varemerke /navn i treningskjeder, offentlige institusjoner  og næringsliv uten samtykke skriftelig fra oss. All utdannelse  og godkjenning av nye elever skjer i regi av PUST yoga ved Alexander skari. Alle som tar utdannelsen må følge de regler som PUST yoga setter for conseptet . De som vil bruke merkevaren pust yoga må betale en royalty årlig. For dette inngår det også videreopplæring og støtte til oppstart av nye lokaliteter. Det inngår også gratis markedsføring via web side og facebook av kurs. D
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint